BLOG

BRANDING

Branding to druga dziedzina, w której się specjalizujemy. Jak można zobaczyć na naszej stronie, zajmujemy się zarówno tworzeniem wizerunku zupełnie nowych marek, jak i odświeżaniem, unowocześnianiem czy po prostu ulepszaniem wizerunku tych już istniejących.


Projektujemy logotypy, które przekazujemy zawsze w trzech wersjach (pion, poziom oraz wersja skrócona) i we wszystkich formatach i wersjach kolorystycznych, jakie w przyszłości mogą być potrzebne klientowi.
Razem z logotypem powstaje tzw. Brand Book, czyli Księga Znaku, która określa zasady stosowania logo i redukuje do minimum ryzyko, że nawet najlepiej zaprojektowane logo zostanie użyte w nieprofesjonalny sposób i będzie prezentowało się nieefektownie. Brand Book możemy wykonać w wersji podstawowej, opisując najważniejsze wytyczne, lub w rozszerzonej – opisując od razu i projektując inne elementy składające się na profesjonalny wizerunek marki oraz stylistykę materiałów promocyjnych i reklamowych.


Do elementów tych należy przede wszystkim CI marki, czyli Corporate Identity – Identyfikacja Wizualna firmy lub marki. Projektując CI wykonujemy szablony materiałów firmowych takich jak papier firmowy, stopki e-mail, szblony prezentacji Power Point i PDF, wizytówki firmowe i wszystkie inne materiały , potrzebne w danej branży.


Logo może zostać wzbogacone o tzw. Claim, czyli slogan marki, który w określonym układzie graficznym występuje razem z logo. Zdecydowana większość znanych marek posiada wersję logo z claimem – więcej na ten temat piszemy w artykule Claim.


Kolejnym ważnym elementem profesjonalnego brandingu jest określenie stylistyki materiałów reklamowych i promocyjnych oraz używanych w nich fotografii. Możemy w tym celu zaprojektować tzw. Key Visual, czyli wizualny motyw przewodni stosowany we wszystkich materiałach, dzięki czemu będą one zawsze spójne stylistyczne i rozpoznawalne przez klientów.

O elementach brandingu piszemy więcej tu:

LOGO

BRAND BOOK

CI

KEY VISUAL

CLAIM

Author: