BLOG

PRINT & DIGITAL

Trzecią domeną naszej działalności są najróżniejszego typu materiały promocyjne, reklamowe i informacyjne, zarówno drukowane (Print), jak i przeznaczone do internetu (Digital). Projektujemy głównie materiały BTL – czyli materiały promocyjne i informacyjne, które trafiają bezpośrednio do klienta (foldery, katalogi, POS-y, oprawa graficzna targów, eventów, mailingi etc. Zajmujemy się również ATL, czyli reklamą w mass-mediach (prasa, outdoor, TV).

Bardziej szczegółowo piszemy o naszej ofercie tu:

PRINT

DIGITAL

Author: